Försäljning

Auktionsdatum :
2010-01-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1049
ISINkod :
SE0001250135
Kupong % :
4,500
Förfall :
2015-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
5 950
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
1,98
Antal bud :
23
Antal acc bud :
12
Snittränta :
2,7180(109,075)
Lägsta ränta :
2,7090(109,124)
Högsta ränta :
2,7230(109,051)
% of Eq Price Lvl :
75,00