Försäljning

Auktionsdatum :
2010-01-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003116250
Förfall :
2010-04-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
14 495
Emitterat institutioner:
9 998
Teckningskvot :
1,45
Antal bud :
64
Antal acc bud :
50
Snittränta :
0,1560(99,957)
Lägsta ränta :
0,1200(99,967)
Högsta ränta :
0,1800(99,950)
% of Eq Price Lvl :
3,68