Försäljning

Auktionsdatum :
2010-01-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003085562
Förfall :
2010-06-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 790
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,16
Antal bud :
33
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,1820(99,921)
Lägsta ränta :
0,1250(99,946)
Högsta ränta :
0,1990(99,914)
% of Eq Price Lvl :
66,20