Försäljning

Auktionsdatum :
2009-12-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002981175
Förfall :
2010-03-17
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
17 674
Emitterat institutioner:
14 999
Teckningskvot :
1,18
Antal bud :
66
Antal acc bud :
57
Snittränta :
0,1310(99,968)
Lägsta ränta :
0,0400(99,990)
Högsta ränta :
0,1500(99,963)
% of Eq Price Lvl :
78,57