Försäljning

Auktionsdatum :
2009-11-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003077353
Förfall :
2010-02-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
34 407
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
3,44
Antal bud :
77
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,1090(99,973)
Lägsta ränta :
0,1000(99,975)
Högsta ränta :
0,1090(99,973)
% of Eq Price Lvl :
99,66