Försäljning

Auktionsdatum :
2009-11-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003077353
Förfall :
2010-02-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
34 800
Emitterat institutioner:
9 997
Teckningskvot :
3,48
Antal bud :
88
Antal acc bud :
39
Snittränta :
0,1320(99,962)
Lägsta ränta :
0,0200(99,994)
Högsta ränta :
0,1500(99,957)
% of Eq Price Lvl :
85,99