Försäljning

Auktionsdatum :
2009-10-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003041300
Förfall :
2010-01-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
28 540
Emitterat institutioner:
9 998
Teckningskvot :
2,85
Antal bud :
71
Antal acc bud :
47
Snittränta :
0,1210(99,965)
Lägsta ränta :
0,0680(99,981)
Högsta ränta :
0,1400(99,960)
% of Eq Price Lvl :
22,37