Försäljning

Auktionsdatum :
2009-09-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
5 250
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
1,75
Antal bud :
27
Antal acc bud :
17
Snittränta :
3,3570(107,103)
Lägsta ränta :
3,3530(107,135)
Högsta ränta :
3,3620(107,063)
% of Eq Price Lvl :
50,00