Försäljning

Auktionsdatum :
2009-09-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002981175
Förfall :
2010-03-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
18 470
Emitterat institutioner:
9 998
Teckningskvot :
1,85
Antal bud :
81
Antal acc bud :
59
Snittränta :
0,1500(99,928)
Lägsta ränta :
0,0500(99,976)
Högsta ränta :
0,2000(99,904)
% of Eq Price Lvl :
47,46