Försäljning

Auktionsdatum :
2009-09-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
4 700
Emitterat institutioner:
2 999
Teckningskvot :
1,57
Antal bud :
22
Antal acc bud :
13
Snittränta :
3,3710(107,014)
Lägsta ränta :
3,3670(107,047)
Högsta ränta :
3,3730(106,995)
% of Eq Price Lvl :
81,38