Försäljning

Auktionsdatum :
2009-09-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002898577
Förfall :
2009-12-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 468
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
3,09
Antal bud :
69
Antal acc bud :
25
Snittränta :
0,0540(99,986)
Lägsta ränta :
0,0200(99,995)
Högsta ränta :
0,0680(99,982)
% of Eq Price Lvl :
13,45

Försäljning

Auktionsdatum :
2009-09-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002981175
Förfall :
2010-03-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 485
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,30
Antal bud :
67
Antal acc bud :
26
Snittränta :
0,1080(99,944)
Lägsta ränta :
0,0800(99,958)
Högsta ränta :
0,1280(99,934)
% of Eq Price Lvl :
65,00