Försäljning

Auktionsdatum :
2009-08-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
10 515
Emitterat institutioner:
2 999
Teckningskvot :
3,51
Antal bud :
34
Antal acc bud :
2
Snittränta :
3,4080(106,750)
Lägsta ränta :
3,4080(106,750)
Högsta ränta :
3,4080(106,750)
% of Eq Price Lvl :
77,19