Försäljning

Auktionsdatum :
2009-07-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002912360
Förfall :
2009-10-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
20 519
Emitterat institutioner:
9 997
Teckningskvot :
2,05
Antal bud :
77
Antal acc bud :
40
Snittränta :
0,2710(99,917)
Lägsta ränta :
0,2440(99,925)
Högsta ränta :
0,2900(99,911)
% of Eq Price Lvl :
39,24