Försäljning

Auktionsdatum :
2009-06-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002797365
Förfall :
2009-09-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 921
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
3,38
Antal bud :
42
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,2980(99,921)
Lägsta ränta :
0,2980(99,921)
Högsta ränta :
0,2980(99,921)
% of Eq Price Lvl :
83,32