Försäljning

Auktionsdatum :
2009-06-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 760
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,93
Antal bud :
34
Antal acc bud :
15
Snittränta :
3,7450(104,055)
Lägsta ränta :
3,7390(104,100)
Högsta ränta :
3,7500(104,011)
% of Eq Price Lvl :
76,00