Försäljning

Auktionsdatum :
2009-05-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1046
ISINkod :
SE0000909640
Kupong % :
5,500
Förfall :
2012-10-08
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
8 550
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,44
Antal bud :
27
Antal acc bud :
11
Snittränta :
2,1560(110,744)
Lägsta ränta :
2,1500(110,764)
Högsta ränta :
2,1600(110,730)
% of Eq Price Lvl :
10,00