Försäljning

Auktionsdatum :
2009-05-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
725
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,45
Antal bud :
30
Antal acc bud :
22
Snittränta :
1,9170(146,296)
Lägsta ränta :
1,9000(146,665)
Högsta ränta :
1,9440(145,713)
% of Eq Price Lvl :
80,00