Försäljning

Auktionsdatum :
2009-05-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002797365
Förfall :
2009-09-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 840
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,17
Antal bud :
38
Antal acc bud :
29
Snittränta :
0,4390(99,849)
Lägsta ränta :
0,3700(99,873)
Högsta ränta :
0,4970(99,829)
% of Eq Price Lvl :
9,20