Försäljning

Auktionsdatum :
2009-04-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002866574
Förfall :
2009-08-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
11 875
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,19
Antal bud :
49
Antal acc bud :
44
Snittränta :
0,2380(99,929)
Lägsta ränta :
0,1000(99,970)
Högsta ränta :
0,3500(99,896)
% of Eq Price Lvl :
90,00