Försäljning

Auktionsdatum :
2009-04-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002830653
Förfall :
2009-07-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
23 125
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,31
Antal bud :
71
Antal acc bud :
40
Snittränta :
0,1260(99,964)
Lägsta ränta :
0,0490(99,986)
Högsta ränta :
0,1540(99,956)
% of Eq Price Lvl :
85,00