Försäljning

Auktionsdatum :
2009-03-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
Total budvolym :
38 075
Emitterat institutioner:
38 075
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
3,7500(95,543)
Lägsta ränta :
3,7500(95,543)
Högsta ränta :
3,7500(95,543)
% of Eq Price Lvl :
100,00