Försäljning

Auktionsdatum :
2009-03-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002693457
Förfall :
2009-06-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
19 675
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,97
Antal bud :
96
Antal acc bud :
54
Snittränta :
0,1210(99,970)
Lägsta ränta :
0,0010(100,000)
Högsta ränta :
0,2380(99,941)
% of Eq Price Lvl :
25,00