Försäljning

Auktionsdatum :
2009-02-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002760744
Förfall :
2009-05-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
22 951
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
2,30
Antal bud :
56
Antal acc bud :
11
Snittränta :
1,0560(99,699)
Lägsta ränta :
0,8300(99,763)
Högsta ränta :
1,0600(99,698)
% of Eq Price Lvl :
81,24