Försäljning

Auktionsdatum :
2009-01-28
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1041
ISINkod :
SE0000412389
Kupong % :
6,750
Förfall :
2014-05-05
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
4 410
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,26
Antal bud :
26
Antal acc bud :
21
Snittränta :
2,4600(120,906)
Lägsta ränta :
2,4430(121,000)
Högsta ränta :
2,4700(120,849)
% of Eq Price Lvl :
70,00