Försäljning

Auktionsdatum :
2009-01-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002730051
Förfall :
2009-04-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
34 606
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
3,46
Antal bud :
93
Antal acc bud :
46
Snittränta :
1,1230(99,745)
Lägsta ränta :
0,9000(99,795)
Högsta ränta :
1,1980(99,728)
% of Eq Price Lvl :
51,87