Försäljning

Auktionsdatum :
2009-01-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002685982
Förfall :
2009-02-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
28 447
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
2,84
Antal bud :
88
Antal acc bud :
37
Snittränta :
1,5130(99,882)
Lägsta ränta :
0,9500(99,926)
Högsta ränta :
1,6300(99,873)
% of Eq Price Lvl :
77,14