Försäljning

Auktionsdatum :
2009-01-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
4 629
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,32
Antal bud :
26
Antal acc bud :
18
Snittränta :
2,6980(113,610)
Lägsta ränta :
2,6850(113,734)
Högsta ränta :
2,7180(113,421)
% of Eq Price Lvl :
23,50