Försäljning

Auktionsdatum :
2008-12-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002591412
Förfall :
2009-03-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
20 175
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
4,04
Antal bud :
64
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,5990(99,575)
Lägsta ränta :
1,5990(99,575)
Högsta ränta :
1,5990(99,575)
% of Eq Price Lvl :
100,00