Försäljning

Auktionsdatum :
2008-12-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 370
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,82
Antal bud :
35
Antal acc bud :
14
Snittränta :
2,6480(114,218)
Lägsta ränta :
2,6350(114,346)
Högsta ränta :
2,6570(114,135)
% of Eq Price Lvl :
60,00