Försäljning

Auktionsdatum :
2008-12-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002624957
Förfall :
2009-01-21
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
6 455
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,15
Antal bud :
28
Antal acc bud :
14
Snittränta :
2,7560(99,634)
Lägsta ränta :
2,5000(99,668)
Högsta ränta :
2,7970(99,628)
% of Eq Price Lvl :
64,50