Försäljning

Auktionsdatum :
2008-11-28
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002624957
Förfall :
2009-01-21
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
5 960
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
1,99
Antal bud :
24
Antal acc bud :
12
Snittränta :
2,9700(99,589)
Lägsta ränta :
2,9000(99,599)
Högsta ränta :
3,0200(99,582)
% of Eq Price Lvl :
36,00