Försäljning

Auktionsdatum :
2008-11-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002693457
Förfall :
2009-06-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 393
Emitterat institutioner:
4 998
Teckningskvot :
2,68
Antal bud :
65
Antal acc bud :
25
Snittränta :
2,3940(98,681)
Lägsta ränta :
2,2970(98,734)
Högsta ränta :
2,4500(98,651)
% of Eq Price Lvl :
40,67