Försäljning

Auktionsdatum :
2008-11-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002685982
Förfall :
2009-02-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 445
Emitterat institutioner:
4 995
Teckningskvot :
2,69
Antal bud :
43
Antal acc bud :
21
Snittränta :
2,7650(99,374)
Lägsta ränta :
2,7000(99,389)
Högsta ränta :
2,8000(99,366)
% of Eq Price Lvl :
37,54