Försäljning

Auktionsdatum :
2008-11-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002624957
Förfall :
2009-01-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 598
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,32
Antal bud :
49
Antal acc bud :
13
Snittränta :
3,0840(99,463)
Lägsta ränta :
3,0650(99,466)
Högsta ränta :
3,0980(99,461)
% of Eq Price Lvl :
90,60