Försäljning

Auktionsdatum :
2008-11-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002624957
Förfall :
2009-01-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
8 100
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,62
Antal bud :
43
Antal acc bud :
30
Snittränta :
3,2270(99,368)
Lägsta ränta :
3,1800(99,377)
Högsta ränta :
3,2600(99,361)
% of Eq Price Lvl :
80,00