Försäljning

Auktionsdatum :
2008-11-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 025
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,01
Antal bud :
30
Antal acc bud :
15
Snittränta :
3,6620(104,968)
Lägsta ränta :
3,6530(105,044)
Högsta ränta :
3,6690(104,911)
% of Eq Price Lvl :
33,33