Försäljning

Auktionsdatum :
2008-11-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002624957
Förfall :
2009-01-21
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
7 454
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,48
Antal bud :
42
Antal acc bud :
19
Snittränta :
3,1740(99,334)
Lägsta ränta :
3,1390(99,342)
Högsta ränta :
3,1940(99,330)
% of Eq Price Lvl :
49,00