Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002624957
Förfall :
2009-01-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 817
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
2,16
Antal bud :
45
Antal acc bud :
27
Snittränta :
3,1080(99,297)
Lägsta ränta :
2,9500(99,333)
Högsta ränta :
3,1790(99,281)
% of Eq Price Lvl :
22,00