Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002269290
Förfall :
2008-12-17
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
10 750
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
3,58
Antal bud :
19
Antal acc bud :
10
Snittränta :
3,4200(99,527)
Lägsta ränta :
3,3400(99,538)
Högsta ränta :
3,4900(99,518)
% of Eq Price Lvl :
23,33