Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 152
Emitterat institutioner:
1 999
Teckningskvot :
2,08
Antal bud :
31
Antal acc bud :
13
Snittränta :
3,6010(105,516)
Lägsta ränta :
3,5930(105,590)
Högsta ränta :
3,6090(105,450)
% of Eq Price Lvl :
69,00