Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002624957
Förfall :
2009-01-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 414
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,28
Antal bud :
77
Antal acc bud :
25
Snittränta :
3,9650(98,868)
Lägsta ränta :
3,6500(98,957)
Högsta ränta :
3,9940(98,859)
% of Eq Price Lvl :
36,00