Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002624957
Förfall :
2009-01-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
29 688
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,97
Antal bud :
101
Antal acc bud :
18
Snittränta :
4,0740(98,770)
Lägsta ränta :
3,9300(98,813)
Högsta ränta :
4,2700(98,712)
% of Eq Price Lvl :
72,20