Försäljning

Auktionsdatum :
2008-09-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002581090
Förfall :
2008-11-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 198
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,84
Antal bud :
23
Antal acc bud :
11
Snittränta :
4,4750(99,382)
Lägsta ränta :
4,4480(99,386)
Högsta ränta :
4,4970(99,379)
% of Eq Price Lvl :
20,40