Försäljning

Auktionsdatum :
2008-09-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1050
ISINkod :
SE0001517699
Kupong % :
3,000
Förfall :
2016-07-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 000
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,00
Antal bud :
26
Antal acc bud :
12
Snittränta :
3,9100(93,980)
Lägsta ränta :
3,9000(94,047)
Högsta ränta :
3,9170(93,940)
% of Eq Price Lvl :
75,00