Försäljning

Auktionsdatum :
2008-09-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
5 200
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,60
Antal bud :
23
Antal acc bud :
6
Snittränta :
3,8700(103,205)
Lägsta ränta :
3,8690(103,215)
Högsta ränta :
3,8780(103,138)
% of Eq Price Lvl :
50,00