Försäljning

Auktionsdatum :
2008-09-04
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3106
ISINkod :
SE0001517707
Kupong % :
1,000
Förfall :
2012-04-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
3 400
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
6,80
Antal bud :
18
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,9590(104,305)
Lägsta ränta :
1,9590(104,305)
Högsta ränta :
1,9590(104,305)
% of Eq Price Lvl :
100,00