Försäljning

Auktionsdatum :
2008-08-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1050
ISINkod :
SE0001517699
Kupong % :
3,000
Förfall :
2016-07-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 843
Emitterat institutioner:
1 999
Teckningskvot :
2,42
Antal bud :
21
Antal acc bud :
8
Snittränta :
4,0390(93,111)
Lägsta ränta :
4,0350(93,137)
Högsta ränta :
4,0420(93,091)
% of Eq Price Lvl :
65,14