Försäljning

Auktionsdatum :
2008-08-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002581090
Förfall :
2008-11-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 115
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,82
Antal bud :
41
Antal acc bud :
24
Snittränta :
4,3330(98,940)
Lägsta ränta :
4,3280(98,941)
Högsta ränta :
4,3410(98,938)
% of Eq Price Lvl :
10,00