Försäljning

Auktionsdatum :
2008-08-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
2 900
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,45
Antal bud :
18
Antal acc bud :
13
Snittränta :
4,1070(101,183)
Lägsta ränta :
4,0950(101,290)
Högsta ränta :
4,1150(101,119)
% of Eq Price Lvl :
50,00