Försäljning

Auktionsdatum :
2008-08-06
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002581090
Förfall :
2008-11-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
16 250
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,63
Antal bud :
53
Antal acc bud :
29
Snittränta :
4,3160(98,780)
Lägsta ränta :
4,2990(98,785)
Högsta ränta :
4,3290(98,777)
% of Eq Price Lvl :
50,00